شیرمردی

اگر خشکسالی به کشاورز، آسیب جدی وارد کرد رسالت دولت و مجلس است در این رابطه، حمایت های عینی جبرانی را انجام بدهند.

کشاورز و باغدار، دامدار ،عشایر کوچ رو  قشر مولد و تولیدکننده است. این عزیزان ولی نعمتان ما در امر تولید غذایی وصنایع دستی ، خانگی و… نیازمند ترحم مسئولان نیستند! باید امنیت شغلی داشته باشد.

یعنی براساس الگوی کشت تعیین شده متناسب با نوع اقلیم، محصولش به صورت تضمینی خریداری شود. همچنین، دارای یک نظام بیمه ای درمانی و بازنشستگی قوی باشد.

دولت مردمی سیزدهم  و مجلس شورای اسلامی هم سیاستگذاری هایی تعیین و تعریف می کنند که هزینه نهاده های تولید برای کشاورز و باغدار، کاهش یابد و اینگونه نشود که هزینه های خرج شده توسط کشاورز، بیشتر از درآمد کسب شده باشد!

اگر شاهد بحران هایی همچون خشکسالی یا سیل بودیم می بایست یک صندوق ملی قوی برای جبران خسارات وارد شده به تولیدکنندگان از جمله کشاورزان وجود داشته باشد.

اگر خشکسالی به کشاورز، آسیب جدی وارد کرد رسالت دولت و مجلس است در این رابطه، حمایت های عینی جبرانی را انجام بدهند

آنچه در حال حاضر می بینم این است که وضعیت معیشتی کشاورزان، به علت خشکسالی و کمبود یا نبود آب، مناسب نیست و دولت های یازدهم ، دوازدهم به هیچ عنوان نتوانسته در پرداخت خسارت های سنگین حوادث طبیعی قشر ضعیف و مظلوم صنعت کشاورزی اما استراتژیک در امر تولید و امنتیت غذایی حمایت و جبران کند !

فراموش نکنیم در سال ۹۸ نیز به علت وقوع سیل بی سابقه در چند استان کشور از جمله استان های جنوبی ، خوزستان و... بسیاری از زمین ها و محصولات کشاورزان نابود شد و این یعنی تهدید امنیت شغلی کشاورز که قشر تولیدکننده است.

همچون یک کارمند رسمی که نظام بیمه و نظام کاری سنواتی پایدار دارد و نظام تضمینی بازنشستگی هم شامل حال او می شود قشر تولیدکننده کشاورز نیز باید با وضع قوانین جدید یا تقویت و تکمیل قوانین موجود، از نظام بیمه ای، جبرانی و بازنشستگی قوی و پایدار، بهره مند باشد.

با وجود اراده قوی که در تیم اقتصادی دولت آیت الله رئیسی برای رونق تولید ملی خصوصاکشاورزی  دیده می شود از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هم توقع می رود در زمینه های فوق طرح های جدید و هماهنگ ، کارشناسی شده را تهیه و برای حمایت نظام مند و پایدار از قشر کشاورز،  به قانون تبدیل کنند یا قوانین موجود و فعلی را ارتقا بدهند.

نگاه همه ما از مردم گرفته تا مسئولان دولت ایران قوی( آیت الله رئیسی ) به قشر کشاورز باید نگاه تولید محور و استراتژیک باشد و کشاورز را نه به عنوان یک قشر ضعیف بلکه به عنوان یک قشرتولیدکننده و مهم برای امنیت غذایی کشور ببینیم.

همچنین، کشاورزان باید اتحادیه، سندیکا یا صنف شغلی قوی و مستقل از دولت داشته باشند تا بتوانند مطالبات و مشکلات خود را به صورت نهادمند، جمعی، قوی و مدنی به دولت و مجلس منتقل کنند ، کشاورزان از دولت مردمی  سیزدهم وزیری میخواهند که به داد تولید بی رمق برسد .

انشاالله

 سید مهدی شیرمردی - پژوهشگر اقتصادی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =